ကြည့်မှန်

By IKON Trading Co.,Ltd.,

MMK 51,950
Choose your options
Description

>ခေတ်မှီဆန်းသစ်သောဒီဇိုင်းပုံစံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော MAGNIFYING MIRROR ဖြစ်သည်။ >တစ်ဖက်တွင်ပုံမှန်မျက်နှာပြင်နှင့် ကျန်တစ်ဖက်တွင် မှန်ဘီလူးမျက်နှာပြင်ပါဝင်ပါသည်။

Related Gifts

Select your options
Cancel