တီဗီတင်စားပွဲ

By Royal Modern Furniture (Myanmar Furniture Co.,Ltd ).,

MMK 173,000
Choose your options
Description

> အလျား 1050 mm အနံ 450 mm အမြင့် 550 mm ရှိခြင်း။ > အထူ 15 mm ရှိခြင်း။ > အံဆွဲနှစ်ခုပါရှိခြင်း။ > ကျွန်းနှင့်မဟော်ဂနီ အရောင်၂မျိုးဖြင့်ရရှိနိုင်ခြင်း။

Related Gifts

Select your options
Cancel