စတီးထိုင်ခုံရှည်

By Royal Modern Furniture (Myanmar Furniture Co.,Ltd ).,

MMK 27,500
Choose your options
Description

>သံချေးမတက်သော စတီးဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်း။ >ဆိုဖာအခင်းပါသောကြောင့် သက်သောင့်သက်သာရှိခြင်း။ >စတီး ပိုက်လုံးအကျယ် 20 mm နှင့် အထူ 1.0mm ရှိခြင်း။ >460 mm အမြင့်ရှိခြင်း။ ဆိုဖာအခင်းပါရှိသော စတီးထိုင်ခုံဖြစ်ပါသည်။ သံချေးမတက်သော စတီးကို အသုံးပြုထားပြီး ဆိုဖာကြောင့် ထိုင်သည့်အခါ သက်သောင့်သက်သာရှိစေပါသည်။ စတီးပိုက်လုံး အကျယ်မှာ 20 mm ရှိပြီး ပိုက်လုံးသားအထူက 1.0 mm ရှိသည်။ ထိုင်ခုံအမြင့်မှာ 460 mm ရှိပြီး ဆိုဖာကို နီညိုနှင့် အနက်ဟူ၍ အရောင်နှစ်မျိုး ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

Related Gifts

Select your options
Cancel