သုံးဆင့် အံဆွဲ

By Royal Modern Furniture (Myanmar Furniture Co.,Ltd ).,

MMK 54,000
Choose your options
Description

ကြိတ်သားအကျစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်း။ အလျား430 mm, အနံ 510 mm, အမြင့် 685 mm ရှိခြင်း။ အထူ 15 mm ရှိခြင်း။ ဘီးတပ်ထားသောကြောင့် ရွှေ့ပြောင်းရ လွယ်ကူခြင်း။ အံသုံးအံပါသည့် Mobile 3D အံဆင့်ဗီရို ဖြစ်ပါသည်။ သင့်ကလေးအခန်းပို၍ လှပကျော့ရှင်းသွားပြီး ပစ္စည်းတွေအစီအရီရှိသွားအောင် ဤဗီရိုလေးကိုထားလိုက်ပါ။ သန့်မာပြီးသန့်ရှင်းရေး လုပ်ရာတွင်လည်း လွယ်ပါသည်။ အပေါ်တွင် TV (သို့) Printer တင်ထားနိုင်ပါသည်။ ကြိတ်သားအကျစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော 3D Mobile ဗီရိုလေးတစ်လုံးဖြစ်ပါသည်။ အကျစ်သားဖြစ်သည့်အတွက် ရေစိုသည့်အခါ ပွလာခြင်း မရှိပါ။ အောက်ခြေတွင် ဘီးတပ်ထားသောကြောင့် ရွှေ့ပြောင်းရ လွယ်ကူပါသည်။ အလျား 430 mm, အနံ 510mm နှင့် အမြင့် 685 mm ရှိပြီး အထူမှာ 15 mm ရှိပါသည်။

Select your options
Cancel